Vad kostar solceller till villa?

Vad kostar solceller till en villa och hur räkna man ut priset?

Solceller för en genomsnittligt stor villa kostar cirka 145 000 kronor inklusive moms, såvida en solcellsanläggning med en effekt på 9 kW installeras. Priset per kvadratmeter för solceller på ett villatak ligger på omkring 3 000 kronor och påverkas främst av systemets storlek.

Om du vill läsa mer om priset på solceller, ta dig gärna till Hemsol där bland annat en solcellskalkylator återfinns, vari du kan ta reda på huruvida en solcellsanläggning är en lönsam investering för dig.

Jämför pris per kilowatt

Värdet "pris per kW" är behjälpligt för att du ska kunna ta reda på hur mycket effekt solcellerna ger i jämförelse med priset du betalar. Solceller som installeras på villatak kostar i regel 12 000 till 25 000 kronor per kW.

Medelstora solcellsanläggningar på 9kW har i regel ett pris per kW-värde på 16 000 kronor enligt de beräkningar som Hemsol publicerat på sin webbsida.

Är det lönsamt att installera solceller på villatak?

Ja, då solcellstekniken förbättrats samt då material- och tillverkningskostnaderna minskat är solceller en lönsam investering för villaägare. En normalstor solcellsanläggning på 9 kW bidrar med en årsintäkt på cirka 7,5 % av investeringen, vilket motsvarar cirka 11 000 kr årligen.

Husets värde ökar

Enligt en studie som Axel Bolin utförde år 2019 ska ett genomsnittligt stort solcellssystem på ett villatak öka husets värde med cirka 300 000 kronor. Den genomsnittliga värdeökningen är 43 000 kronor per installerad kW enligt samma studie, som inte är statistiskt säkerställd.

Det här inkluderas i ett solcellssystem för villa

Om du köpt ett komplett solcellssystem inkluderas följande:

  1. Solceller: Skapar solel med hjälp av ljusenergi. Solpaneler är flera sammankopplade solceller.
  2. Monteringssystem: Behövs för att dina solcellspaneler ska kunna fästas i taket.
  3. Växelriktare: Omvandlar likström till växelström, och bidrar till att dina solceller belastas optimalt.
  4. Installation: Du får varken ansluta eller driftsätta dina solceller själv. En komplett installation av behöriga elektriker inkluderas alltid i solcellsofferten, men du kan i somliga fall spara pengar genom att framförhandla att du hjälper till med monteringen.

Villatakets storlek och dess påverkan på priset

Om du har ett stort villatak är solcellspaneler av budget- eller standardtyp att föredra, men om du har ett litet tak ska du köpa solceller med extra god prestanda. Detta då de mer påkostade premiumpanelerna kan producera rikligt med solel på en begränsad takyta. 

Lästips: På Green Village i Göteborg produceras solel.

Att installera budgetpaneler med en lägre verkningsgrad är i regel inte lönsamt såvida du har ett litet tak. 

Att få bidrag för solceller på villatak

Sedan 7 juli 2020 kan du inte längre ansöka om det statliga solcellsstödet, men du kan däremot nyttja ROT-avdraget vars ersättning motsvarar 9 % av totalkostnaden för solcellssystemet. Det är även oklart gällande huruvida solcellsbidraget införs år 2021 eller inte.

Skatteverket har fastställt att följande två kriterier ska vara uppfyllda för att din ansökan om ROT-avdrag för solceller på villatak ska beviljas:

  • Ditt hus måste vara minst 5 år gammalt.
  • Du måste äga huset vari installationen äger rum.

Vad påverkar priset för solceller till villa?

Det är främst solcellsanläggningens storlek som avgör kostnaden för att installera solceller till villa. Fasta avgifter som hör till installationsarbetet, likt utkörning av solceller samt personalkostnad för montörer tillkommer alltid och är ungefär lika stora oavsett hur stort solcellssystem du installerar.

Lästips: Så kan du spara energi.

Redaktionen tipsar

Torekov, en ny husserie från Hudikhus. Torekov är huset som för tankarna till robusta däckstolar, sanddynor och en kustlinje som verkar...
De nya moderna funkishusen syns allt mer i våra bostadsområden. Med rena, släta kubistiska former och fokus på funktion tar funkishusen...
Husköparskolan del 5 Ett eget, nybyggt hus blir kanske den största affär du någonsin kommer att göra. Helst ska den dessutom vara både bra...

Annonser