Attefallshus 30 m2

Reportage, tips & idéer

Bolundaren! Attefallshus på hela 30 kvm - Riksdagen har sagt sitt!
Bolundaren 30 kvm! Som väntat beslutade riksdagen att den tillåtna maximala byggarean för komplementbostadshus...
Nya regler för Attefallshus.
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningar för att utöka byggnadsarean för de idag bygglovsbefriade attefallshusen /...

Redaktionen tipsar

Husköparskolan del 2 Det kan finnas mycket charm i ett begagnat hus. Det gäller bara att undersöka det noggrant - huset ska helst inte ha...
Lundqvists nya montagefilmer är det senaste delmålet i visionen att förenkla byggandet.   När byggsatsen väl har levererats så börjar det...
Det är inte bara utseendet och ytan på din villa som blir vacker då du väljer ett stenhus. Du får även en energiförbrukning och total...

Annonser