Attefallshus 30 m2

Reportage, tips & idéer

Bolundaren! Attefallshus på hela 30 kvm - Riksdagen har sagt sitt!
Bolundaren 30 kvm! Som väntat beslutade riksdagen att den tillåtna maximala byggarean för komplementbostadshus...
Nya regler för Attefallshus.
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningar för att utöka byggnadsarean för de idag bygglovsbefriade attefallshusen /...

Redaktionen tipsar

Regeringen vill göra det möjligt att bygga större attefallshus Förslaget är ett sätt att göra det mer attraktivt att bygga och där med...
Martine och Espen föll för den klassiska herrgårdsstilen och valet var därför enkelt, men de fick vänta länge innan de kunde sätta igång...
  Bara ordet fritidshus är ju helt fantastiskt. Det lämnar alla extra förklaringar och kringskrivningar helt övertaliga. Den absolut bästa...

Annonser