Passivhus - för en bättre miljö

Alla som köpt eller sålt en fastighet de senaste åren har inte kunnat undgå den nya energideklarationen.

Detta är bara början på en rad av åtgärder som görs för att skapa mer fokus och bättre insikt om hur våra hus skall byggas för att bli energieffektiva. Att göra människor medvetna om hur man lever och bor energisnålt är ett led i den totala klimatförbättringen som jorden kräver för att må bra. Att bygga hus enligt passivhusmodellen är ett bra sätt att värna om miljön. Ett välisolerat hus med täta fönster och dörrar tillsammans med ett uppvärmningssystem som tar tillvara all värme som alstras i huset, ger ett hållbart boende med en minimal förbrukning av extern energi.

Många länder runt om i Europa har långt gångna planer på en ny byggnorm där man lagstadgar om att nybyggnation skall göras enligt passivhusstandarden. Olika länder har kommit olika långt i sina processer och för Sveriges del ligger planen någonstans runt år 2016 .Med en sådan här ny standard kommer de globala klimatförändringarna att minska radikalt då dagens uppvärmning av våra bostäder faktiskt står för hälften av världens koldioxidutsläpp. Eftersom koldioxid är en växthusgas så bidrar den också kraftigt till att höja den globala temperaturen på jorden och en förändring av vårt sätt att leva och konsumera är en nödvändighet för att mänskligheten skall kunna fortleva.

Vi människor och alla våra hushållsmaskiner alstrar massor av energi och i en välisolerad byggnad som ett passivhus tas den energin tillvara och används på ett konstruktivt sätt. I det välisolerade passivhuset är värmeförlusterna minimala och friskluften används som värmesystem i husen. I kanalen för tilluften finns ett litet värmeelement som hjälper till att värma den luft som skall in i huset. Fönstren i ett passivhus är oftast små och har någon form av avskärmning mot sommarens höga, varma solstrålar och ett extremt lågt U-värde och på så vis slipper ingen varmluft ut i onödan.

Bilden är hämtad från Passivhuscentrums hemsida

När man väljer att bygga ett nytt hus enligt passivhusnormerna eller renoverar ett befintligt hus med hjälp av de nya passivhusprinciperna får man en lite högre kostnad för mer isolering och en värmeväxlad ventilation men den totala uppvärmningskostnaden för huset kommer, inom en snar framtid att ha betalat sig och du får samtidigt ett hållbart boende ur miljösynpunkt.

Det finns fantastiskt många fördelar med ett passivhus och här får ni exempel på några stycken av dem:

¤ Värmen som finns i inomhusluften tas tillvara samtidigt som solinstrålningen utnyttjas för att värma både huset och varmvattnet.

¤ Ljudnivån i ett passivhus är mycket låg tack vare de tjocka väggarna och de mycket välisolerade fönstren.

¤ Materialen till ett passivhus kontrolleras noggrant. Genom att säkerställa fuktnivån på allt material som används minskar risken för mögel och framtida problem med fukt i konstruktionerna. Tack vare det täta bygget kan också eventuell strålning, in i bostaden, från byggmaterial förhindras.

Ett friskt och miljövänligt boende blir resultatet och det är väl något som vi alla strävar efter att uppnå!?

I Sverige har man byggt både privatbostäder, flerfamiljshus och kommunala inrättningar, så som förskolor, efter passivhusmodellen.

Fakta till den övre delen av texten, samt bilder i texten har hämtats på Passivhuscentrums hemsida och vill du läsa mera eller fördjupa dig i de speciella konstruktionerna så har de massor av bra fakta att studera.Du kan också titta på exempel på uppförda passivhus runt om i landet.

Bilden är hämtad från One tonne lifes hemsida

I mitten på Januari 2011 drar ett nytt miljöprojekt igång i Stockholm, som fått namnet One Tonne Life. A hus, Volvo personvagnar och Vattenfall är initiativtagarna till detta projekt som går ut på att man skall leva så energisnålt som möjligt och att man hela tiden skall välja de bästa alternativen, ur aspekten miljöpåverkan. A hus har uppfört ett hus i Vällingby där en familj kommer att få bo och pröva på denna nya miljösmarta livsstil med miljövänligt boende, bil och uppvärmning.
Huset är ritat och designat av arkitekt Gerth Wingårdh.

En kopia av passivhuset i Vällingby kommer, under våren 2011, också att uppföras utanför svenska mässan i Göteborg. Detta hus kommer att fungera som ett visningshus där man kan få komma in och ta sig en närmare titt på huset och dess speciella karaktär.

Bilden är hämtad från Salstershus hemsida

Alla husföretag idag strävar naturligtvis efter att göra sina hus så energisnåla som möjligt för att ge ägarna en bra boendekalkyl. Säkert har du sett uttryck som lågenergihus och liknande. Skillnaden mellan dessa och ett passivhus är att ett passivhuset tar till vara all värme som vi människor och våra hushållsmaskiner avger och låter den värmen vara en del i den totala uppvärmningen av huset. Man skulle kunna säga att ett passivhus bygger på att vi själva är hemma och med hjälp av oss själva och den värme vi alstrar omkring oss hjälper till att värma det hus vi bor i.

 

Redaktionen tipsar

Ny Högre Standard Takhöjden blir nu 2,5 m på bottenvåningen i alla deras hus. Det innebär bl.a. att det känns luftigare i hela...
Husköparskolan del 6 Familjen En familj är kanske du och din katt. Eller ett helt fotbollslag. Det spelar inte så stor roll, för någonstans...
Här presenteras 10 st Attefallshus på 30 kvadratmeter och kan användas som komplementbostad eller komplementbyggnad. Priserna varierar...

Annonser

Utvalda varumärken

Miljösmarta och ekologiska passivhuskomponenter med cellulosaisolering
Passivhus som villabyggsats

Spara pengar - bygg färdigt ditt hus själv! Stomresta och välisolerade trähus.