Besvär med fukt

Här på våra svenska breddgrader är den genomsnittliga luftfuktigheten utomhus 80 % och det är inte bra för våra bostäder. 

Redan vid en luftfuktighet på mellan 60 – 70 % börjar det att orsaka problem, så som mögel, svampangrepp och rost. För att ditt inomhusklimat skall vara gynnsamt och upplevas som behagligt att vistas i, skall den relativa fuktigheten inte överskrida 50 %. Det är vid denna nivå som materialen i våra hus, garage, friggebodar och fritidshus mår allra bäst. Är man medveten om dessa risker kan man redan vid byggandet förebygga eventuella problem senare.

       

Så fort luftfuktigheten stiger över 50 % upplever vi luften som fuktig och är det dessutom i ett utrymme med en lite lägre temperatur, så känner vi att det blir rått och obehagligt. Rostangrepp kan starta redan vid en luftfuktighet på 60 % samt svamp och mögelangrepp vid 70 % luftfuktighet. Sker detta i våra boningshus tar inte bara våra hus skada, utan det medför också en stor hälsorisk för oss människor.

       

Alla har väl någon gång känt att någon eller något luktar mögel. I ett osunt hus med mögelangrepp fastnar lukten i väggarnas byggmaterial, våra möbler och kläder och sist men inte minst i våra luftvägar och kroppar. En byggnad med frän lukt, fuktutfällning på väggarna eller kanske till och med synlig röta eller mögel på byggmaterialen måste åtgärdas omgående.

       

Ett snabbt sätt att sänka luftfuktigheten inomhus är att använda sig av en avfuktare. En högre inomhus temperatur och en bra ventilation är naturligtvis också till god hjälp men för de utrymmen som redan drabbats är en avfuktare en klart mycket mer ekonomisk lösning.

 

Alla mögelsporer och mikrober behöver fukt för att kunna vara aktiva. Om man sänker luftfuktigheten till en korrekt nivå kommer sporerna att inaktiveras och bli helt verkningslösa. De flesta mikrober och mögelsporer är helt ofarliga och avger ingen dålig lukt i ett sovande tillstånd. Vid en korrekt luftfuktighet kommer således sporerna att förbli vilande och behöver inte vålla några framtida problem eller lukt.

 

Om det är en fuktig källarvägg som är roten till problemet är ett fuktskydd utifrån en väldigt bra lösning. Att först gräva upp längs grunden, för att sedan lägga på någon typ av fuktskydd för källarytterväggar är en åtgärd som snabbt betalar sig med ett bättre och sundare inomhus klimat som följd. Det finns till och med väggmattor som släpper ut eventuell fukt som kommer inifrån huset men som inte låter någon fukt tränga tillbaka in.

 

En byggnad som normalt har en lägre innetemperatur är särskilt utsatt för problem med fuktangrepp. Det kan vara en sommarstuga eller ett garage, där en låg underhålls värme på elementen inte klarar av att ta hand om fukten utan endast duger till att hålla frosten borta. 

Att fuktsäkra sina källarplan, dränera och stötta upp med luftavfuktare inomhus samt att alltid sörja för en god ventilation, är åtgärder som måste till för att få ett friskt och sunt boende. 

 HÄR kan du se en instruktionsfilm från Isodrän om hur man isolerar en källarvägg.

Vill du läsa mer om fukt, dränering och husgrunder?Besök våra annonsörers hemsidor på Utställning Grund - Dränering - Avlopp här på Villaportalen.

 

Redaktionen tipsar

Martine och Espen föll för den klassiska herrgårdsstilen och valet var därför enkelt, men de fick vänta länge innan de kunde sätta igång...
Idag behöver det inte bara vara brunt eller vitt. Inte heller slätt eller fönsterlöst.  Visst finns de klassiska standardportarna kvar och...
Husköparskolan del 3 Familjesituationen är oftast den självklara utgångspunkten. Familjer kan vara nästan hur små eller hur stora som helst...

Annonser