ReformHus

Kontakt

I början av  2000-talet föddes idén att tillverka energisnåla hus utan köldbryggor. Vi har sedan dess förfinat vårt sätt att bygga, till dagens system med PIR-isolering och infräst regelstomme. Det innebär lågenergihus med tunnare ytterväggar och bättre isolering. Dessutom bygger vi säkert mot brand och fukt.

Tillverkningen sker i under tak på vår fabrik i Hässleholm. Många av våra snickare har sin bakgrund på Modulenthus och har mångårig erfarenhet av hustillverkning.

Företaget har produkter i följande kategorier:

Kontakt

Smidesvägen 2,
281 33 Hässleholm
Sverige
Facebook