Ljusnehus

Kontakt

Företaget Ljusne Woxna AB, som tillhörde samma koncern, startade tillverkningen av Ljusne trähus som senare bytte namn till Ljusne hus. 1943 påbörjades bygget av en fabrik för monteringsfärdiga trähus, produktionen startades under 1944. Detta var en naturlig utveckling, skogen gav råvaran, de egna industrierna i Ljusne tillhandahöll sågade trävaror, plywood och board. En förädlings kedja som många idag drömmer om att få ha. En annan bidragande orsak var också att en mycket intelligent bolagsledning förutsåg en stor kommande efterfrågan på bostäder och egna hem både inom- och utanför landets gränser, efter ett kommande krigsslut, som vid denna tidpunkt kunde skönjas.

Företaget har produkter i följande kategorier:

Kontakt

Oxtorgsgatan 4c
826 32 Söderhamn
Sverige
Facebook