Högloftet Företagscentrum AB

Kontakt

Högloftet Företagcentrum bildades som enskild firma 1993 med tillverkning av husbyggsatser för att sedermera ombildas till aktiebolag 2000. Tillverkning och försäljning av husbyggsatser har alltid varit grunden i företaget.

Företaget har produkter i följande kategorier:

Kontakt

Höglotet Bankekind
585 93 Linköping
Sverige
Facebook